5. Oturum

Deniz ve Kıyı Kirlenmesi

 


“Çift Tabakalı Dinamik Bir Sistemde Arsenik, Selenyum ve Civanın Biyojeokimyasal Döngüsü” Abdullah AKSU

 

 

“Marmara Denizi’nin Çevre Sorunlarına Küresel Ve Hukuksal Bakış” Av. Güneş GÜRSELER

 

“Marmara Denizi İstanbul Kıyılarında PAH ve Organoklorlü Pestisitlerin HPLC ile Tayini ve Sediment Jeokimyası”, Ömer Suat TAŞKIN,

 

“Dip Tarama Malzemesinin Yönetimive Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi” Leyla TOLUN

 

“Turistik Kıyı Alanlarında Mevsimsel Nüfus Farklılığı ve Atıksu Yönetimi Üzerindeki Yeri: Bodrum Ve Burhaniye Örnekleri” Bilsen BELER BAYKAL,