1. oturum

Havza Yönetimi

Havza Yönetiminde Renk Parametresinin Önemi ve Kazanımları-Büyük Menderes Örneği”, Fehiman ÇİNER

 

Havza Bazında Yüzeysel Su Kalitesinin Değerlendirilmesi; Örnek Çalışma: Ceyhan Havzası”

 

"Su Kaynaklarının İyi Ekolojik Durumlarının Sağlanabilmesi için Havzalarda Yayılı Besi Maddesi Yönetimi -Araçlar,Yöntemler ve Yaklaşımlar "